VILKÅR

Vilkårene gjelder kundens bruk og kjøp av alle varer og tjenester levert av Markmaster AS

PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av personopplysninger på www.markmaster.com: Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av Markmaster. Det er kun Markmaster som har tilgang til opplysningene som samles inn.

PRISER OG LEVERING

Kunden vil få en automatisk ordrebekreftelse på mail i det Markmaster AS har mottatt bestillingen, og kunden plikter å sjekke at denne er i overensstemmelse med bestillingen hva angår produkttype, innhold, antall og pris. Alle priser er oppgitt inkl. MVA. frakt/eksp. tilkommer. Varene vil bli sendt med posten innen oppgitt produksjonstid, vanligvis 1-2 arbeidsdager. Herunder regnes ikke helg- og helligdager.

REKLAMASJON OG ANGREFRIST

Markmaster AS er pliktig til å rette opp mangel på produkt dersom kunden innen rimelig tid gir tilbakemelding om dette. Markmaster AS sine produkter er personlig tilvirket, det er derfor ingen angrerett på produktene etter at de er produsert. Kunden er selv ansvarlig for å sjekke at deres bestillinger ikke inneholder stave-, tegnsettings- eller grammatiske feil. Markmaster AS undersøker ikke kundens bestillinger for feil før produktet går i bestilling, bestillingen går direkte fra web til print.

OPPHAVSRETT

Formidler kunden et eget motiv eller utøver annen innflytelse på produktet forsikrer kunden overfor Markmaster AS at tekst og motiv ikke heftes av tredjeparts rettigheter. Evt. opphavs-, person- eller navnerettihetskrenkelser blir i så fall kunden å laste. Dessuten forsikrer kunden at den gjennom individualiseringen av produktet ikke krenker andre tredjeparts rettigheter. Kunden fritar Markmaster AS fra alle fordringer og krav som blir gjordt gjeldende grunnet krenkelse av slike tredjeparts rettigheter, såframt kunden må forsvare pliktkrenkelsen. Kunden erstatter Markmaster AS alle oppstående forsvarsomkostinger og andre skader.

ENDRING I VILKÅRENE

Markmaster AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

MARKMASTER AS

org. nr. 979 555 458

Austbøvegen 15b
5542 Karmsund
Norge
Tlf. 77 69 69 61
post@markmaster.com

© 2014 Markmaster

Postadresse:
Legevegen 16
5542 Karmsund
Norge

Medier

Betalingsløsninger