Advarsel og faremerker

CLP / GHS piktogrammer iht. forordning (EC) Nr. 1272/ 2008 Kjemikalie og UV-bestandige advarsel / faremerker. Husk å legge inn varselord over piktogrammet samt faresetning under piktogrammet for det aktuelle stoffet som skal merkes. Veiledning til klassifisering og merking iht. CLP forordningen finner du ved å gå inn her: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m259/m259.pdf

Finner du ikke det du leter etter? Prøv vår design editor og lag dine egne merker, eller ta kontakt så skal vi hjelpe deg på vei!

MARKMASTER AS

org. number 979 555 458

Legevegen 16
5542 Karmsund
Norway
+47 77 69 69 61
post@markmaster.com

© 2014 Markmaster

Postadresse:
Legevegen 16
5542 Karmsund
Norway

Samfélagsmiðlar

Geiðslulausnir